fol. 7v [Päpste]
fol. 8r [Kaiser]
*provinciaab adc locum, qui dicitur Castris. Quam nunc ecclesiam etd predicti Sancti corpuse habent fratres Predicatores, sicut ab ipsis fratribus veraciter audivimusbf.
301
302
303
CCCI.
CCCIIII. Marcellus (II.)g natione Romanus ex patre Benedicto de regione Via Lata sedit annis Vh, diebusi XXII, et cessavit diebus XXVi. Hicj constituitj XV cardinalatus in urbe Romek propter baptismum et sepulturas hominuml. Huic preceptum est a Maxentio imperatore, ut quia diis sacrificare nollet, iumenta et animalia custodiret. Noctu vero eius clerici eduxerunt eum de stabulom. Sed cum consecrasset domum Lucinen in ecclesiamo Via Lata, Maxentius turbatus de ecclesia stabulum faciens ipsum sub custodia publica ut custodiret animalia, intus reclusit. Ibiquep defunctus in cimiterio Priscille via Salaria sepelitur.
304
305
306
307
308
309
CCCVIIII. Galerius annis IIa cum Constantinob et Licinioc. Iste Constantinusd Hispaniame sibi subegit et filiam regis Britannief nomine Helenam accepitg in concubinamh, de qua genuit Constantinum Magnum. Quii tandemj Eboraci in Britanniak obiit, et Constantinuml filium suum de concubina procreatumm imperatorem Galliarum reliquit. Qui factus imperator civibusn eto exercitui et aliis acceptus fuit, veniensque Romam contra Maxentiump, quem Romani fecerant imperatorem, qui adeoq plenus vitiis fuit, quodr nullum ipsums vitium effugeretrtin signo crucis, quod sibi inu visioneu ostensum est, vicit. Subv hoc Maxentio passaw est Beatax Katherinav.
CCCX. Eusebiusq natione Grecus ex medicor, sedit annis II, mensibus II, diebus XXVs, et cessavit diebus VIIt.
310
311
CCCXI. Constantinus (I.)y imperator imperavit annis XXXz, mensibus X diebus IXa. Hic Magnus dictus Christianus effectus est, et dedit Christianis licentiam libereb congregari et basilicas in honore Ihesu Christi construic fecit. Hiis temporibus heresis Arianad oritur. Nicenumquee concilium a Constantino ad condempnandam dictamf heresim congregatur CCCXVII episcoporum. In quo concilio beatus Nicolausg Mirreorum episcopus legitur fuisse. Donatistarum scisma oriturh ai quodam Donato Afroj, qui gradus minoritatis in personis Trinitatisk ponebatil. Iste devictis Maxentio et Liciniom et Severo imperatoribus a Silvestro papa causan mundandi a lepran baptizatus esto, unde omnes imperiales dignitates pape contulit, et ipse Constantinopolim transiit. Constantinum autemp in extremo vite sue ab Eusebio Nicomediensiq episcopo rebaptizatum et in Arrianum dogma conversum quidam esse retulerunt. Sed hoc de Constantino mendose dicitur, quia beatus Gregorius in registro, cum loquitur Mauricio, eum bone memorie appellat. Et in Historia Tripartita eius exitus atque acta bona inveniuntur. Etr super psalmum XIIII. dicit ipsum beatus Ambrosius magni meriti apud Deum, quia primus imperator viam fidei et devotionis principibus dereliquitrs. Sedt de Constantio filio eiusu omnia predictav vera esse inveniuntur. Namw et orientalis ecclesia Constantinum catalogox Sanctorum connumerat et festum de ipso cumy solempnitatey agit XXIo. die Maiiw. Hiisz temporibusz Antonius eremitaa floruit. Moritur Nicomedieb Constantinusc et cometesd parum antee apparuitf.
Helenagh* mater Constantini hiis temporibusg religionis cultu inducta Iherosolimami adiens convocatis Iudeis et
tormentis adhibitis crucem Domini, quam querebat, repperit. Eis temporibus floruit beatus Nicolausj Mirree civitatis episcopus. Floruit et Eusebius Cesariensis, qui Ecclesiasticam Historiam conscripsith* .
CCCXII. Melchiades natione Afer sedit annis III, mensibus VI, diebus VIII, et cessavit diebus XVI. Hic constituit, ut nulla ratione ageretur ieiunium die Dominicou vel die Iovis, quia eos diesv pagani quasi ieiuniumw sacrumw celebrabantx.
312
313
314
CCCXV. Silvestery (I.)z natione Romanus ex patre Rufinoa sedit annis XXIII, mensibus X, diebus VIb, et cessavit diebus XV. Huius precepto in Nicenac Bithynied congregati sunt CCCXVIIIe episcopi catholicif, qui exposuerunt fidem catholicam integram. Et multa decretag constituit. Hic baptizavit Constantinum imperatorem valida squaloris lepra perfusum, qui statim a lepra mundatus esth. Constantinus Augustus fecit basilicam beato Laurentio martyri via Tiburtinai in agro Verano supra arenariumj crypte, et usque ad corpus beati Laurentii fecit gradus ascensionis et descensionis. In quo locok construxit capsidam et exornavitl marmoribus porphyreticism et desuper inclusit argento purissimo. Ornavit etn cancellum, qui pensatur libriso CC, et ante ipsum locum in crypta posuit lucernam de auro purissimo, et ante corpus beati Laurentii fecit pharatantarump argenteum cum delphinis. Construxit etiam intra palatium Lateranense Salvatoris nostri ecclesiam, XII cophinos terre propriis humeris ad fundamenta deportando. Quam ecclesiam censuit esse in toto orbe matrem ecclesiarumq. Construxit etiam ecclesias beatorum apostolorum Petri et Pauli, quas auro argentoque locupletavit, in thecis pretiosissimis eorumr corpora recondendo. Silvester vero papa post conversionem Constantini magnum conflictum a Iudeis, procurante matre Constantini Helena iudaizantes, perpessus est. In quo conflictu post multorum verborum altercationem et post taurit a beato Silvestro resuscitationemu Helena cum omnibus Iudeis ad Christum conversa fuit. Postquam vero beatus Silvester a draconis pestilentia Romam liberavit, maxima pars Urbis baptizata fuit. Cottidie enim draco VI miliav hominum flatu suo interficiebatw; ad quem Sanctus Silvester per centum quinquagintax gradus cum presbyteris descendens, facta oratione et signo crucis ipsum ligatum ereis portis conclusit et usque ad diem iudicii seris obfirmavit. Hic Silvester constituit, ut nullus laicus crimen clerico audeat inferre, et constituit, ut diaconi dalmaticis uterentur. Hicy etiamy constituit, utz sacrificium altaris non in serico neque in panno tincto celebretura, nisi tantum in lineo ex terra procreato, sicut corpus Domini nostri Ihesu Christi in syndone linea sepultumb est. Hiisc temporibus multe gentes in Christum crediderunt. Gens Iberorumd per quandam mulierem Christianam ab eis captam conversa est. Similiter in Indiae per duos pueros Christianos Christus annuntiaturcf.
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
CCCXXXVIII. Marcus natione Romanus ex patre Prisco sedit annis II, mensibus VIII, et diebus XX. Hic constituit ut episcopus Hostiensis, qui papam consecrat, palliog utereturh.
338
339
CCCXL. Iulius (I.)i natione Romanus ex patre Rustico sedit annis XI, mensibus II, diebus VIII, et cessavit diebus XVj. Hic constituit ut nullus clericus ad causam in publico ducatur nisi in ecclesia. Sepultus est in cimiterio Calipodiik miliario tertio abl Urbel. Tempore huius celebratam est secunda synodus Nicena CCCtorum et XVIIIto episcoporum, in qua dampnata est heresis Ariin, qui asserebat Filium minoremo patrep. Hoc factum est vivente adhuc Constantinoq Augusto. Huius tempore florentr Athanasius, Sanctus Pannutiuss, Eusebius Cesariensist, Sanctus Hilariusu Pictaviensis, Victorinus Rhetorv, Sanctus Hilarionw, Sanctus Epiphanius, itemx Johannes Chrysostomusy et multi alii eremite et sanctiz patresa, ut Sysoys et Pastor abbas. Floruit et beatus Maximinus in Treveri, qui Sanctum Athanasium Alexandrieb civitatis episcopum fugientem a facie Constantiic imperatoris recepit ibique symbolum Quicumque vult composuit. Quod de Hilariod solet dici Pictaviensi, quod Leo hereticus papa dixerit Hilarioe: Tu es Gallusf, sed non de gallina, - et ipse debuit respondisse: Tu es Leo, sed non de tribu Iuda, et quod in concilio nullo sibi assurgente dicendo, Domini est terra, volens in terra residere, terra se erexerit, quod etiam papa sibi minanti, sicut predixerat Hilariusg, subito expiraverith, in nullis chronicis invenitur, maxime cum suo tempore nullus papa Leo vocabatur, nisi forte Liberius papa, qui Constantio heretico et suis favebat, Leo alio nomine dictus siti vel forte aliquis alius falsus papa dictus Leo tunc fuit. Iulius vero papa post exilium X annorum etj post multas tribulationes, quas a Constantio imperatorek perpessus est, postl mortem eiusl ad sedem beati Petri cum gloria reversus est et fecit duas basilicas, unam in foro, aliam Sancti Valentini viam Flamineam.
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
CCCXLI. Constantinusk (II.)l cum Constantio et Constante fratribus annis XXIIII. Hii Constantinim Magni filii fuerunt. Hiis fratribus dimicantibus Romane vires consumuntur. Postea solus Constantinus triumphans imperiumn tenuit, et Christianus fuit, quemo duces Constantii fratris sui peremerunt. Et demum imperio assumptoo Constantius Arianusp effectus Christianosq toto orbe persequitur. Cuius etiam favore fretus Ariusr, dum Constantinopolim ad ecclesiam pergeret adversus nos dimicaturus de fide, divertens per forum Constantii ads necessariam causams, viscera eius repente simul cum vita effusat sunt. Donatus artis grammatice scriptor ac preceptor Hieronymiu illustris habetur. Antonius monachus moritur. Ossa beati Andree apostoliv et beati Luce evangeliste Constantinopolim transferuntur. Hicw exulavit defensores fidei, scilicet Athanasium Alexandrinumxy, Eusebium Vercellensem, qui postea revocati sunt, et Hilariumz; Dionysiusa autem Mediolanensis et Paulinus Treverensis in exilio obierunt. Huius Constantii timore Julianus Apostata, ne occideretur, ab ipso factus est monachus. Fueratb enim nepos Magni Constantini, de fratre eius procreatusc. Unde cum Constantius iam fratrem Iuliani interfecisset, Julianus timens, ne idem sibi faceret, primum monachus factus, demum fugiens per diversas provincias, magos et hariolos, ut si imperator fieri posset, requirebat. Cui cum quodam mago mediante demon apparuisset, accepta ab ipso Christiane fidei renuntiationed, ipsum futurum imperatorem predixitbe.

a) provinciam B3.

b–b) fehlt A.

c) in C.

d) etiam cum C.

e) corpore C.

f) est compertum B2, B3, C.

g) über Zeile B1.

h) folgt mensibus B1.

i–i) fehlt C.

j–j) fehlt B2.

k) Roma B3, C.

l) folgt quod A.

m) tabulo B2.

n) Lucyne B1.

o) folgt in A, B2, B3.

p) ubique B2.

a) III B3.

b) Constantio C.

c) Licino B2, B3; Lucino B1, C.

d) Constantius C.

e) Yspaniam B1.

f) Brittanie B1.

g) acepit B1.

h) uxorem A.

i) folgt Constantinus pater A.

j) talem B2.

k) Brittania B1.

l) Constantium B2.

m) procreat B2.

n) civilibus B2.

o) fehlt B2, B3.

p) davor exp. matrem B1.

q) totus A.

r–r) ut nullum eum fugeret C; ipsum A.

s) fehlt B3.

t) fehlt B2.

u–u) fehlt B3, C.

v–v) fehlt A.

w) fehlt B2.

x) Sancta A.

q) über der Zeile I. B1.

r) Methico B3.

s) XVI C.

t) folgt Huius tempore Maxentius Christianis graves persecutiones intulit. Passi sunt eo tempore Sergius et Bachus A; folgt Huius tempore, sicut ipse in epistula sua scribit, inventa est sancta crux, et ideo ipse instituit inventionem sancte crucis solempniter celebrari C.

y) über der Zeile B1.

z) XX B2.

a) XI A, B3, C.

b) vor dedit B1.

c) constitui B1, B2; construere A.

d) Arriana B1.

e) Nichenumque B1.

f) fehlt A, B2, B3, C.

g) Nicholaus B1.

h) exoritur B1, B3, A.

i–i) fehlt A.

j) Africo B1.

k) fehlt B2, B3.

l) ponebant B1, B2.

m) Licino B3.

n–n) fehlt C.

o) fehlt B2.

p) vero C.

q) Nichomediensi B1.

r–r) fehlt hier B3, siehe unten.

s) reliquit B3; folgt Isidorus etiam in chronicis suis reprobans hoc omnino dicit eum feliciter terminasse, unde et Greci C.

t) folgt ea que mendose de premisso Constantino dicta sunt B3, C.

u) ipsius C.

v) fehlt B3, C.

w–w) unde et Greci Constantinum catalogo Sanctorum annumerant et festum de ipso cum solempnitate agunt XXI die Maii C; fehlt A.

x) kathalogo B1.

y–y) fehlt B1.

z–z) eo tempore B3.

a) folgt et monachus B2; folgt pater et abbas multorum monachorum, cuius vita et acta beatus Hieronymus in vitis patrum diligenter conscripsit B3.

b) Nichomedie B1.

c) folgt imperator B3.

d) comites B2; comentes B1; fehlt A.

e) folgt mortem ipsius B3.

f) folgt B2, A: Isti sunt imperatores, qui post Constantinum Magnum diviso imperio Rome e Constantinopoli regnaverunt:

Rome

Contantinopoli

Constantius

Constantinus

Iulianus

in utraque

Iovinianus

in utraque

Valentinianus

Valens (fehlt B2)

Gratianus

Valentinianus

Theodosius

In utraque

Honorius

Arcadius

Valentinianus

Theodosius (Theodolius B2)

Maximinus

Martianus (fehlt B2)

Avitus

Leo

Morianus

Zenon

Artomius

Anastasius

Olibrius

Iustinus

Glycerius

Iustinianus

Nepos

Hic reduxit imperium

Augustulus

superato Vitigi

Odoacer

per Belisarium (Belizarium B2),

Theodoricus

et deinde Thotila,

Athalaricus

qui illi successerat

Theodoadus

per Narsetem interfecto.

Vitigis

Thotila vel Attila;

folgt B3, C: non enim verisimile est tante devotionis principem sic (in tantum C) desipuisse, ut baptismum, quod (quem B3, C) a beato Silvestro susceperat, per quod (quem B3, C) et se corporaliter a lepra et spiritualiter a peccato mundatum cognoverat, ac ipsum Christum in baptismo se vidisse testificatus fuerat. Sic viliter ut rebaptizaretur, contempsisset (commisisset B3). Unde propter eximiam quam habuit Christi religionis (religionem B3) cultum et propter nimiam quam habuit ad clerum reverentiam creditur, hoc ab adversariis fidei (fehlt B3) fictum (confectum B3) esse. Nam in tantum cultum Christi dilexit, ut mox baptizatus Christianorum ecclesias mandaret ubique erigi, ipse etiam in palatio suo Lateranensi ad honorem Christi ecclesiam, que nunc dicitur (fehlt B3) basilica Salvatoris, construxit (fundavit B3), ut ex hoc (et hoc fehlt B3) universitas hominum sciret, nullam in corde suo circa fidem Christi esse dubitatem vel preteriti erroris remansisse vestigium (vestigia B3);

folgt B3: Ipse etiam accipiens fossorium primus terram apperuit ad fundamenta ecclesie basilice Sancti Petri inchoanda et ad numerum 12 apostolorum 12 cophinos plenos lapidibus propriis humeris deportans, ibidem iactavit. Cleri vero in tantum (in tantum fehlt B3, nach Weiland) honorem tuebatur, quod sicut legitur in Decreto, ipse dixit: Si invenirem clericum vel religiosum cum muliere turpiter agentem, ipsum, ne ab aliis videretur, mea clamide cooperirem;

folgt C: Quam ecclesiam (fehlt C, nach Weiland) sanctus Silvester papa solempniter consecravit eiusque dedicatio usque hodie tamquam prime ecclesie, non solum Rome, sed in circumiacentibus regionibus solempniter celebratur. Cuius consecrationis tempore imago Salvatoris non opere humano sed divino tunc primum omni populo Romano apparuit picta in muro, que manet usque hodie. Et cum idem pontifex statuerit in ecclesiis ubique haberi altaria lapidea, in predicta ecclesia non erexit altare lapideum, sed ligneum ante habitum stabilivit. Est etenim altare in quo beatus Petrus et alii sui successores usque ad tempora Silvestri celebrasse dicuntur. Tunc enim seviente persecutione certa non erat in Urbe episcopalis statio, sed ubicumque poterant sive in cryptis sive in cimiteriis subterraneis sive in domibus virorum fidelium vel mulierum missam celebrabant super illud altare ligneum, quod erat concavum sicut archa, habens 4 circulos in angulis, per quos 4 presbyteri illud ad locum celebrationis deferebant. Et ob reverentiam sancti Petri et aliorum pontificum statuit beatus Silvester, ut nullus nisi pontifex super illud celebret, quod usque hodie tenetur. Sed intra ipsum deposita mensa solum summus pontifex celebrat, que deponitur in cena Domini et non reponitur nisi Sabbato sancto post baptismum.

g–g) Temporibus Constantini Helena mater ipsius A, B2, B3.

h–h) fehlt C.

i) Ierosolimam B1.

j) Nicholaus B1.

u) Dominica C.

v) deos B3.

w–w) sacrum ieiunium B1.

x) celebrant B1.

y) Sylvester B1.

z) über der Zeile B1.

a) Ruffino B1.

b) XI A, B3, C.

c) Nichena B1.

d) Bitthinie B1.

e) CCCVIII B3.

f) fehlt C.

g) fehlt C.

h) folgt Eodemque tempore A, B2, B3, C.

i) Tyburtina B1.

j) arenarum B3.

k) fehlt B2.

l) ornavit C.

m) porfiretitis B1; porpheriticis C.

n) etiam C.

o) libras A.

p) pharantantarum B2; pharacantarum Weiland.

q) folgt et B2, B3, C.

r) ipsorum B3, C.

s) iudazante B1, iudaizare B2.

t) thauri B1.

u) suscitationem B3.

v) M B2.

w) interfecit B3.

x) korr. aus CL B1.

y–y) Item hic A, B2, B3, C.

z) fehlt C.

a) celebrari C.

b) sepulta C.

c–c) Hic in Urbe Roma cum consilio Augusti celebravit concilum 282 epicoporum. Hic confessor Christi Rome quievit in pace. Sepultusque est iuxta palatium Octaviani. A.

d) Yberorum B1; Hebreorum B3, C.

e) Yndia B1.

f) folgt Hic in Niceno concilio Ossio episcopo Cordubensi ab Hispania et Victori ab Italia vices commisit apostolicas. Mortuus est in pace et sepultus Rome iuxta palatium Octaviani, in loco qui dicitur ad caput C.

g) palleo B2.

h) folgt Et ut symbolum in missa alta voce cantaretur (decantetur. Quievit in pace A), sepultusque est in ecclesia Sancti Petri A, C.

i) fehlt B1.

j) XX B1.

k) Capitolii C.

l–l) fehlt A.

m) celebratum B1.

n) Arrii B1.

o) davor exp. l B1.

p) fehlt A, B2, B3.

q) Constantio A.

r) floret C.

s) Pannitius B2, Pannitius korr. aus Epyphanius B1.

t) folgt beatus Nicholaus A, B3, C.

u) Ylarius B1.

v) Rethor A, B2, B2, C; Rector B1.

w) Ylarion B1.

x) in cuius tempore A.

y) Crisosotomus B1.

z) sancte C.

a) fehlt B2-3, A, C.

b) Alexandrine A, B2, B3; Allexandrie B1.

c) davor exp. ai B1.

d) Ylario B1.

e) Ylario B1.

f) Galius B2.

g) Hylarius B1.

h) expiravit C.

i) est C.

j) fehlt B1.

k) fehlt C.

l–l) eodem mortuo imperatore A.

m–m) fehlt B3.

k) Constanti B1.

l) über der Zeile B1.

m) korr. zu Constanti B1.

n) fehlt B2.

o–o) fehlt A.

p) Arrianus B1.

q) fehlt C.

r) Arrius B1.

s–s) fehlt C.

t) folgt exp. sunt B1.

u) Jeronimi B1.

v) fehlt C.

w) davor Kapitelzeichen gestrichen B1.

x) Allexandrinum B1.

y) folgt et C.

z) Hylarium B1.

a) Dyonisius B1.

b–b) fehlt A.

c) procuratus B2.

d) renuntiationem B1.

e) am unteren Seitenrand von Hand B1b (14. Jh.) B1: Glossa Dionysii super Exodum: Pars. X. Plage, quibus Egyptus populus Israelitas verberabatur: Romani regni comparari temporibus quia hec in figura nostri facta sunt. Christianus et Israeliticus propter unius Dei est una utriusque causa, subdita fuit synagoga Egyptiis ecclesia Romanis. Persecuti sunt Egyptii et Romani. Ibi decies contradicitur Moysi: Hic X edicta contra Christianos diverse in plage Egyptorum, diverse hic calamitates Romanorum. Ibi primum signis de puteis et fluminibus manat. Hic prima sub Nerone plaga ut ubicumque (ubique) morientium sanguis esset vel moribus in Urbe correctus vel comptus vel bellis in orbe profusus. Secunda plaga sub Domitiano. Tertia sub Traiano. Quarta sub Marco Antonio. Quinta sub Severo persecutore. Sexta sub Maximo. Septima sub Gallio[!] et Volusiano qui Decio persecutori successerunt. Octava sub Valeriano, quo tempore quasi locuste undique gentes Romanum (ipsum exp.) orbem cedibus incendiis vastaverunt. Nona sub Aureliano. Decima et ultima plaga primogenitorum interfectorum (interfecto ?). Hic sub Constantino omnium perditio idolorum que primitus facta in primis amabatur. Ibi rex potentiam Dei probavit et sensit et timuit, et populum Dei libertum dimisit. Hic quoque hec omnia fecit et etiam condidit (conidit). Ibi populus Dei non est ad servitutem retractatus nec hi postea ad idolatriam coactus. Ibi Egyptiorum vasa pretiosa Hebreis tradita sunt. Hic ecclesie Christianorum pretiosa templa paganorum conservunt, Egyptiis post X plagas dimissos Hebreos persequentibus maris inruit (inruit über Zeile erg.) interitus, (tacit ? exp.)et nos quoque peregrinantes persecutio gentilium marcet, donec Mare Rubrum, id est ignem iudicii, Christo duce et iudice transeamus, quia vero Christianos persecuntur cum duce suo Antichristo etiam stangno ignis eterni submergentur...

*) Fortsetzung von fol. 6v