fol. 6v [Päpste]
fol. 7r [Kaiser]
CCLI.
251
CCLI.
CCLII. Cornelius natione Romanus ex patre Iustino sedit annis III, mensibus II, diebus X. Hic constituit, ut sacerdotes, si vellent, pro certa causa iurare possent. Hic rogatus a Sancta Lucinaa corpora beati Petri et Pauli de catacumbis levavit, et Lucinab corpus beati Pauli posuit inc predio suo in via Hostiensi, beati autem Petri corpus beatus Cornelius iuxta locum, ubi crucifixus est, in templo Apollinis in Vaticano palatio Neronisd. Post hoc iubente Decioe martyrio coronatur.
252
253
CCLII. Deciusa annis II mensibus IIII. Isteb omnibus malus, sed tamen prudens in armis fuit. Odio habuit pauperes. Et septimam dedit Christianis persecutionem. Hic de inferiori Pannonia natus in bello barbarico est occisus.
254
CCLIIII. Gallus cum Volusianoc imperaveruntd annis II, mensibus IIII. Ventris ingluvie periit. Cyprianus episcopus in Carthagine floret.
255
CCLVI. Lucius (I.)f natione Romanus ex patre Porphyriog sedit annis IIIh, mensibus IIi, diebus IIIj. Hic constituit, ut duo presbyteri et tresk diaconi semper sint cum episcopo propter stilum erroris. Hic primuml in exilio fuit, demum ad ecclesiam suam reversus a Valeriano capite truncatus est.
256
257
CCLVI. Valerianus cum filio suo Galieno annis XV. Iste Gotham, Greciam, Macedoniam, Asiamque depopulavit. Iste ine Iherosolymaf et in Mesopotamia bellum gerens, a Saporeg rege Persarum victus est, et in ignobilem servitutem est redactus. Nam quamdiuh vixit, rex eiusdem provincie pedem cervicibus eiusi imponendo solitus erat equum ascendere. Hic in sui imperii principio Christianos multum persecutus est et multusj sanctorumk sanguis tunc effusus est. Passus est tunc Cyprianus martyr acl Luciusm papa.
Galienus vero primo laudabiliter rem publicam regensn post in lasciviam resolutus deterioratao re publica fraude Aurelii ducis sui occisus estp.
CCLVIII. Stephanus (I.)m natione Romanus ex patre Juliano sedit annis IIII, mensibus II, diebus XV. Hic constituit sacerdotes et levitas veste sacrata cotidiano usu non uti. Hic dum multos gentilium convertisset et multa corpora martyrum sepelissetn, comprehensus post templi idolorum ruinam, quam impetravit evadens, demumo missam celebrantem in sua sede decollaverunt.
258
259
260
261
CCLXII. Sixtusp (II.)q natione Grecusr ex patre Sophors sedit annis II, mensibus XI, diebus VI, et cessavit diebus XXIIt. Hic constituit, ut missa celebretur superu altareu, quodv antea non fiebat. Hic cum Felicissimo et Agapito Decio presentati capite truncati sunt. Quos beatus Laurentius et Hippolytusw cum multis aliis per martyrium secuti sunt.
262
263
264
CCLXIII. Deciusqr quidam as Valeriano et Galienot creatus est in imperatoremu, sed non fuit imperator, et dictus est Decius iunior. Et abv hoc Sanctus Sixtusw et Sanctus Laurentius etx Sanctus Hippolytusxy martyrizati suntr. Subz persecutione Valeriani Paulus primus eremita eremum intrasse putaturz.
CCLXV. Dionysiusx ex monachoy, cuius genus non invenitur, sedit annis II mensibus IIIz et cessavit diebus VIIIa.
265
266
267
CCLXVIII. Felix (I.)b natione Romanusc ex patre Constantiod sedit annis II mensibus X, de regione Capritauri, et cessavit diebus VIIIe. Hic constituit supraf memoriasf martyrum missas celebrari. Hicg fecit basilicam in Via Aurelia miliario ab urbe ibique sepultus estg.
268
269
CCLXX. Eutychianush natione Tuscus ex patre Marino de civitate Luna sedit annis VIIIi, mensibus X, diebus IIIIj. Hic constituit, ut fruges super altare et fabe prime benedicerentur. Hic sanctissimus papak per diversa loca CCCXLIIl martyres manu sua sepelivit, et hoc constituit, ut quicumque ex fidelibus martyrem sepeliret, sine dalmatica aut collobio purpurato nullatenus sepeliret. Hic martyrio coronatus sepultusm est inn Via Appia in cimiterio Calixti VIII. Kal. Augusti.
270
271
272
CCLXXI. Claudiusa anno I, mensibus VIII Iste Gothos Illyricumb, Macedoniam devastantes exsuperatc, et victis Alamannis, morbo interiit.
273
274
275
276
CCLXX3. Aurelianus annis V. Iste persecutionem faciens Christianis fulmine corripitur, sed non moritur. Hic Daciad Ripensie oriundus in bello potens, quiquef Gothos strenuissime vicitg. Hic primus apud Romanos diadema capitis invexit gemmis. Hic muris validioribus urbem cinxit. Templum Solis edificavit, in quo infinitum auri gemmarumque posuit. Hich porcine carnis usum populo instituiti. Hic Aurelianusj imperatorj ad Gallias veniens crudelia edicta emisit contra Christianos. Senonas veniens Sanctam Columbam et omnes Christianos interfecit. Altissiodori multos martyrio coronavit. Civitatem Gallie, que Genebumk dicebatur, nomine suo Aurelianam vocavit. Occiditur servi sui fraude. Inter divos relatus est.
277
CCLXXVII. Tacitusl mensibus VI. Iste egregius fuit, prudens et largus, nil tamen potuit ostendere subita morte preoccupatusm.
CCLXXVIII. Gaius natione Dalmatiao ex genere Diocletianip ex patre Galloq sedit annis XI, mensibus IIII, diebus IXr et cessavit diebus XI. Hic constituit, ut omnes ordines in ecclesia sic ascenderent, uts si aliquis dignus fuisset, primo ostiarius, deindet lectoru, exorcistau, accolitus, subdiaconus, diaconusv, presbyter, deindew episcopus ordinaretur. Martyrio coronatur et Via Appia in cimiterio Calixti sepelitur. Hic constituit paganos et hereticos Christianos non posse accusare aut vocem infamationis inferre. Item statuit, ut nemo episcopumx aut reliquos clericos apud iudices seculares accusare presumat. Hic fugiens persecutionem Diocletianiy in cryptisz habitandoa martyrio coronatur etbc in ci[miterio] Ca[lixti] sepeliturcd. Hice Rome regiones divisit diaconibus, ut gesta martyrum perquirerent et conscriberent ac etiam alia negotia pertractarent. Hic etiamf ipsum statuit fieri in omnibus urbibus populosis, ita tamen, ut quecumque difficiles questiones, per singulas provincias exorte fuissent, semper ad Sedem Apostolicam referrentur. Hic etiam contra hereticosg epistolam edidit de verbi Dei incarnatione plenam fidem catholicam continenteme.
278
279
280
281
282
283
284
CCLXXIX. Probus annis VI mensibus III. Isten duos reges vicit. Manicheus hereticus surrexit. Hic Perses genere, acero ingenio, moribus barbarusp. Manes primo dictus, sed per adiectum se post Manicheum dixit. Hic asserebat duo esse principia, unum boni et alterum mali, unum lucis et alterum tenebrarum, et multos erroris sui reliquit successores. Porro Probus imperator apud Smirinum militari tumultu necatusq est.
285
286
CCLXXXV. Florianus imperavitr annis II. Hic incisis venis mori fertur. Istes nil dignum memoria egit.
287
288
CCLXXXVII. Clarus cum filiis suis Carino et Numerianot imperavitu annis II. Iste in omnibus malus parvo flumine periitv. Filii etiam ipsius ambow interempti sunt.
CCLXXXIX. Marcellinush (I.)i natione Romanus ex patre Proiecto sedit annis VII, mensibus II, diebus XXV, et cessavit episcopatus annis VII, mensibus VI, diebus XXV. Hic de regione Capritauri, a Diocletianoj compulsus imperatore incensum posuit idolis. Postea synodo facta in Campania proprio ore penituit coram CLXXX episcopis, et cinere aspersus capite necnonk etk cilicio indutus penitentiam egit, dicens se peccasse. Tunc iratus Diocletianusl imperator fecit eum decollari. Qui sepultus est in cimiterio Priscille Via Salaria, martyrio coronatus. Coniuraverat autem beatus Marcellinusm Marcellum presbiterum, qui consequenter post ipsum papa factus est, ut preceptum Diocletianin de immolatione non adimpleret. Postquam autem beatus Marcellinus decollatus fuisset et corpus ipsius per XXX dies in platea iacuerat in exemplum Christianis, Marcelluso presbyter nocte cum prebyteris et diaconibus cum hymnis et Lucinap cum ipsis sepelierunt illudq. Sed etr hoc de eo invenitur, quia cum se in concilio iudicanduss episcopis supposuisset, dicens se paratum ad omnia obedire, quicquid sibi imponerent, illi responderunt: Absit, ut summus pontifex ab aliquo alio iudicetur. Negasti tu: negavit et Petrus magister tuus, et quis apostolorum ausus fuit illum iudicare? Sed egressus foras fle[vit] amare. Tu ergo in te ipso collige causam tuam, et ore proprio te ipsum iudica! Ad hect Marcellinus: Ob scelus, inquit, idolatrie iudico me deponendum. Anathematizo etiam, quicumque corpus meum tradiderit sepulture. Et flens dixit: Heu me avarum, meu corrupit aurumu et non possum inv sacerdotio remanere. Sicque pergens ad Diocletianumw profitensx se Christianum cum Claudio et Quirino capitalem accepit sententiam, et cum corpus eius per XXX dies iacuisset inhumatum, noctu apparuity beatus Petrus apostolus Marcello, qui in papatu successit sibi, dicens: Marcelle, dormis? et ille cum dixisset: Quis es domine? Respondit: Ego sum princeps apostolorum. Et quare corpus meum inhumatum non sepelis? dans ei intelligere hoc dictum de corpore Marcellini, et addidit: Non legisti, quia omnis, qui humiliatz se, exaltabiturz? Denique multum se humiliavit, qui se indignum sepulture iudicavit. Vade ergo et sepeli eum iuxta me, ut quos iustificavit gratia, non dividat sepultura. Suba hoc tempore inb Hispania passusb est sanctusc Vincentius levita apud Valenciam, cuius corpusd propter impetum Saracenorum transportatum est ina...*
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
CCLXXXIX. Diocletianusx et Maximianusy annis XX. Hic Diocletianusz obscure natus, divinis libris adustis, Christianos toto orbe persesequitur X annis. Iste primus gemmas vestibus calciamentisquea inseri iussit, cum omnes retro principes sola purpura uterentur. Tandem veneno periit. Hic oriundus de Dalmatia, Maximianum quendam Cesarem fecit, mittens in Gallias contra populum rusticorum, qui manu gravi collecta Romano se opposuerant imperio, quos idem compescuit. Sed etb in ipso itinere Thebeac legio, cui beatus Mauricius preerat, cum sacrificare idolis renueret, a prefato Maximiano Seduno Gallie loco Agaunod pro Christo libenter occubuit. Interim Diocletianuse in oriente, Maximianusf in occidentef vastari ecclesias et interfici Christianos fecerunt. Que persecutio fere omnibus anterioribus durior erat. Nam per X annos duravit. Variis edictis iubenturg divine legis libri exuri, ecclesie ubique dirui et prelati ecclesiarum trucidari et generaliter non etas, non sexus, nong conditio excipitur, quin non sacrificantes trucidenturh. Tunc in Urbe Gaio papa martyrio coronato, Marcellinus eligitur, cuius tempore tanta vis persecutionis efferbuit, ut intra XXXi dies XXII milia promiscui sexusj per diversas provincias martyrio coronarentur, ita ut et ipse Marcellinus papa timore ductus idolis immolaret. Sed post per penitentiam rediens sententiam contra se ipsum de papatus cessione dans a Diocletianok martyrio est coronatus. Eadem persecutione passa est in Urbe Anastasia virgo, Sebastianus, Agnesl, Lucia, Mediolani Gervasius et Prothasius, Agatha virgo, Gorgonius, Quintinus et Chrysogonusm. Eodem tempore apud Egeam passi sunt Cosmas et Damianus uno die geniti carne et spiritu gemelli. Apud Phrygiamn una civitas totao Christianorum undique, ne fugere possent, circumdata cum omnibus cremata est. In Britanniap quoque et Anglia tunc pene tota Christianitas deleta est. Tuncqr passus est et Georgiuss martyrr.

a) Lucyna B1; Lucia B3.

b) Lucyna B1.

c) fehlt B2.

d) folgt et C.

e) Detio B1.

a) Detius B1.

b) folgt in B1.

c) Folusiano A, B2, B3; Follusiano B1.

d) fehlt B1.

f) über Zeile B1.

g) Porphiro B1.

h) IIII B1, B2.

i) III A, C.

j) korr. aus XIII B1.

k) davor exp. d B1.

l) primus C.

e) fehlt B2.

f) Ierosolima B1.

g) Sopore B3.

h) quamdieu B2.

i) fehlt B3.

j) multorum B3.

k) fehlt B3.

l) et B1.

m) Lutius B1.

n) rexit B3.

o) deteriorate B1; deteriora B3; decorata C.

p) cisus est in Zeile darüber ergänzt B1.

m) über Zeile B1.

n) sepelivisset A, B2, B3.

o) tandem B3.

p) Syxtus B1.

q) über Zeile B1.

r) übergeschrieben huius festum V. die ante festum beati Laurentii B1.

s) Sephor B1.

t) XII B2; VII B3.

u–u) in altari B3.

v) quo B2.

w) Ypolitus B1.

q) Detius B1.

r–r) fehlt A.

s) fehlt C.

t) folgt mortuis C.

u) Cesarem C.

v) sub C.

w) Syxtus B1.

x–x) fehlt C.

y) Ypolitus B1.

z–z) Nam Sanctus Sixtus in Hispaniam profectus duos iuvenes scilicet [Vincentium et] Laurentium cognatos moribus compositos conspiciens secum Romam duxit et Laurentio remanente [Vincentius in Hispaniam rediit] et sub Dioclitiano martyrizatus est C, [] ergänzt nach Weiland.

x) Dyonisius B1.

y) huius festum est in crastino nativitatis Domini übergeschrieben B1.

z) danach diebus exp. B1.

a) folgt Hic constituit in Urbe presbyteros in titulis singulis singulos et parrochias divisit. Hic martyrio coronatur A; folgt Hic parrochias et cimiteria divisit et unicuique ius proprium statuit mandans ut singuli terminis suis contenti essent at alienos non usurparent. Hic in Urbe divisit parrochias singulis singulos dans presbyteros. Hic martyrio coronatus est, sepultus est cum aliis pontificibus C.

b) über der Zeile B1.

c) übergeschrieben III Kal. Ianuarii est eius festum B1.

d) Constantino B3.

e) III B2, B3.

f–f) super reliquias A.

g–g) et martyrio coronatur A.

h) Eutitianus B1.

i) VII B3.

j) III B3.

k) fehlt B3.

l) CCCLXII B3.

m) sepultusque A, B2.

n) fehlt B1, B2, C.

a) Cladius, II. über Zeile ergänzt B1.

b) Ylliricum B1, Hylericum B3.

c) exuperat B1.

d) Datia B1.

e) Repensi B1, B2, B3.

f) quinque B2, C.

g) korr. aus vixit B1.

h) fehlt A, B2, B3, C.

i) folgt Vastata omni Illyriquo et Moesia desperans eam retinere, abductos Romanos ex urbibus et agris Dacie in media Moesia collocavit appellavitque eam Daciam, que nunc duas Moesias dividit, et est dextra Danubie in mari fluenti, cum ante fuerit in leva A.

j–j) fehlt A.

k) Genubum B1.

l) Taticus B1, C; Datycus B3.

m) tus über Zeile ergänzt B1.

o) übergeschrieben XI. Kal. Madii B1.

p) Dioclitiani B1, C; Diocletiano B3.

q) Gollo C.

r) korr. zu XI B1.

s) et B3.

t) fehlt A, B2, B3, C.

u–u) exorcista lector B3.

v) fehlt B2.

w) demum B3.

x) davor exp. clericum B1.

y) Diocliciani B1, B2, C.

z) cliptis B2.

a) korr. aus habitabat B1.

b) qui A, B2, B3.

c–c) fehlt C.

d) sepultus est in Via Appia A, B2, B3.

e–e) fehlt A.

f) fehlt B2, B3, C.

g) danach exp. contra B1.

n) fehlt B2.

o) korr. aus agcer B1.

p) korr. aus barbatus B1.

q) vocatus B2.

r) fehlt B1.

s) item B2.

t) Munerario B1.

u) fehlt B1.

v) folgt et C.

w) fehlt C.

h) Marcellus B2; Marchellinus B1.

i) über der Zeile B1.

j) Dioclitiano C; Dyoclitiano B1.

k–k) et necnon B2.

l) Dioclitianus C; Dyoclitianus B1.

m) Marcellus B2.

n) Dioclitiani B1, C.

o) fehlt A.

p) Lucyna B1.

q) eum B2.

r) fehlt A, C.

s) iudicandum B3.

t) hoc B1.

u–u) fehlt B2.

v) fehlt B2.

w) Dioclitianum B1, C.

x) confitens C.

y) folgt in visione A.

z–z) exaltat, humiliabitur B3, C.

a–a) fehlt A.

b–b) passus in Yspania B1.

c) beatus B3.

d) folgt post B1.

x) Dioclitianus B1, C; Dyodicianus B2.

y) folgt Constantius et Licinius A.

z) Dioclitianus C; Dyoclitianus B1.

a) ornamentis B3.

b) fehlt B3.

c) Chebea B1.

d) Agluno B3.

e) Dioclitianus C; Dyoclitianus B1.

f–f) fehlt B3.

g–g) fehlt B1 (Zeilensprung).

h) davor exungiert occidantur B1.

i) XX C.

j) folgt nec conditio B2.

k) Dioclitiano C; Dyoclitiano B1.

l) Agnos B2.

m) Crisogonus A; Grisogonus B1, B2, C.

n) Frigiam B1.

o) fehlt B3.

p) Brittania B1.

q) folgt etiam C.

r–r) fehlt A.

s) Georius B3.

*) Fortsetzung auf fol. 7v