fol. 15v [Päpste]
fol. 16r [Kaiser]
DCCI. Iohannes (VI.)a natione Grecus ex patre Patroneb sedit annis III, mensibus II, diebus XXIII, et cessavit mense I et diebus XIX. Hic coronatur martyrio, sepultusc in ecclesia Sancti Sebastiani ad catacumbasd.
701
702
703
*ad principem Turcorum, qui sibi germanama suam tradidit in uxorem, eiusque fretus et Bulgarorum auxilio imperium recuperavit, Leonemque et Tyberium imperii occupatores iugulatb, tantam in adversarios ultionem exercens, ut quotiens sibi a naso preciso guttam defluentem reumatis detergeret, pene totiens aliquamc adversariorum occideret.
DCCIIII. Iohannes (VII.)e natione Romanus ex patre Gregorio sedit annis II, mensibus VII, diebus XVII, et cessavit mensibus IX. Hic fuit eruditus scientia et facundus eloquentia. Hic fecit oratorium Sancte Marie Virginisf Dei genitricis intra ecclesiam beati Petri apostolig, cuius parietes mosaicoh opere depinxit; ibique ante altare sepultus iacet.
704
705
706
DCCVII. Sisinnius natione Romanus ex patre Transmundoi sedit diebusj XX, et cessavit mensibus II. Huius tempore maximum scisma fuit.
707
708
DCCVII. Iustinianus (II.)d imperavit annis VI. Iste est idem, qui supra privatus fuerat imperio. Sed quia tali anno recuperavit imperium, propter hoc iterato hic repetitur. Igitur Justinianus post resumptionem imperii fidem orthodoxam amplexus, Constantinum papam ad se Constantinopolim invitat eumque venientem et redeuntem apostolice dignitatis gloria honorat. Porro Iustinianus statuit Cersonam, ubi fuerate in exilio, evertere et congregatis omnibus navibus, quasf habere potuit, per patricium suum interfecit omnes preter infantes. Cumque iteratog etg infantes vellet perimere, homines provincie quendam exulem Philippumh nomine sibi prefecerunt, qui Constantinopolim veniens Iustinianum cum filio peremit.
DCCIX. Constantinusk nationel Syrus ex patre Iohanne, sedit annis VII, diebus XVm, et cessavit diebusn XLn. Hic sepultus est in Vaticano Sancti Petri. Hunc Iustinianuso ad se venire Constantinopolim fecit acp sollempniterq ipsumr recipiens, ut ins die dominica missam sollempnitert inu ecclesia Sancte Sophieu celebraret, rogavit, communionem de manibus suisv accipiens ac vultum in terram proiciens, ut pro suis peccatis Dominum exoraret, postulavit cuncta privilegia Romane Ecclesie renovando. Hic etiam Philippumw imperatorem denuntiavit hereticum, eo quod sanctorum imagines deleverat. x Suby hoc pontifice Coheret etz Ophaa reges Anglorum Romam venerunt ibique in monachos attonsi regib regum militaveruntyc.
709
710
711
712
713
714
DCCXIII. Philippusi imperavit anno I et mensibus VI. Iste fugit in Siciliamj propter exercitum Romanorum. Hic cum esset hereticus, omnes picturas ecclesiasticas precepit auferri. Propter quod Romani imaginem numismatis sui recipere noluerunt.
DCCXV. Gregorius (II.)d natione Syrus ex patre Iohanne sedit annis XVI, mensibus VIII, diebus XX, et cessavit diebus XXXV. Hic constituit quintam feriam per totam christianitatem in quadragesimae ieiunari et missarum celebritatem. Huius tempore Bonifatiusf episcopus gentem Germanorum ad Christum convertit. Huius tempore Petronax civis Brixianus divino distinctug et Gregorii pape animatus hortatu cenobium Sancti Benedicti apud castrum Cassinum laudabiliter reedificavit, quod plus quam C annis a tempore primo Longobardorum desolatum fuerat. Quidam scribunth, quod tempore hoc Sanctus Egidius Grecus natione venerit in Provinciam. Hic Gregorius papa predictum Bonifatiumi a Britanniaj venientem episcopum consecrat et per ipsum verbum Dei in Germania predicat. Qui postquamk archiepiscopus Maguntinus factus cumlm Frisia predicaret, martyrio coronatur et transfertur ad Vuldense cenobium, quod ipse construxerat. Hicn etiam, cum Leo imperatoro imaginesp Christi et beate Virginis et aliorum sanctorum in civitate Constantinopolitana igne cremari iussisset, idemq ipsir facere precipiens, non solumq faceres renuit, sed etiam imperatorem pro ipso facto anathematizavitt. Hoc tempore Karolusu pater Pipiniv maior domus Francie Saxones debellat necnon Rheniw transiens fluvium, Alamannosx et Suevos atque Bavarosy perlustrat, usque ad Danubium omnia occupando. Subegit etiam et Frisones, Burgundiam et Lotharingiamz. Saracenosquea de transmarinis partibus cum innumerabili multitudine in Provinciam venientes Arelate cum ipsis pugnandob omninoc delevit. Gregoriusd veroe papaf distributis rebus monasteriis et omni clero sepultus est apud Sanctum Petrumd.
715
716
717
DCCXV. Anastasiusk imperavit annis tribus. Hic Philippuml captum oculis privavit. Iste in omnibus malus fuit. Huius exercitus Theodosium elegitmn inm imperatorem, qui Anastasio devicto ordinavit ipsum in presbyterum.
718
719
DCCXVIII. Theodosius (III.)o imperavit anno I. Iste benignus fuit et humili corde imperium tenuit. Quem quidam Leo potentissimus de imperio deposuit. Qui post clericus factus residuum vite deduxitp in pace.
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
DCCXX. Leo (III.)q cumr Constantino filio suo imperavit annis XXV. Huius tempore Saraceni Constantinopolim venerunt, et tribus annis civitatem obsidentes, abscesserunts et inde bona multa abstulerunt. Anno Leonis IIIIto. Luprandust Lombardorumu rex audiens, quod Saraceni, depopulata Sardiniav, loca illa in quibus ossa beatiw Augustini erant, dehonestarent - que propter Saracenorum vastationemx de Hipponay illuc usque deletaz fuerant - legatos illica direxit. Qui dato multo auro pretiosas illas reliquias secum detuleruntb usque Ianuam, ubi prefatus rex personaliter occurrens cum magno gaudio et devotione ipsasc Papiasd deferens in ecclesia beati Petri apostoli, quam ipse extruxerat, honorifice collocavite. Huius Leonis tempore Rubodusf Frisonum dux ad predicationem Volframnig Senonensis episcopi adductus ut baptizaretur, cum unum pedem lavacro imposuisset, alterum retraxit querens, ubi plures maiorum suorum essent: in inferno velh in paradiso, et audiens, quod in infernoh, intinctum etiam pedem retraxit: Letius est, inquens, ut plures quam pauciores sequar. Et ita ludificatus a diabolo, cum sibi multa bona in annos plurimosi promitteret, tertia die subita morte extinctus fuit. Hic Leo imperator a quodam refuga fidei seductus, contraj imaginesj Dei et sanctorum bellum indicitk easquel ubiquem deponi et incendi iubet; pro quo errore eum Gregorius papa scriptis, sed invacuum, redarguit multum. Constantinopolitani quoque pro depositione imaginum contra ipsum tumultuantur, aliqui etiam pro hoc martyrizantur. Hoc Leone in perfidian mortuo succedit filius Constantinus. Temporeo hoc in Constantinopoli CCCta milia hominum pestilentia perierunt. Circa idem tempus quidam Syrus Pseudochristus apparuit et multos Iudeorum seduxit. Eodemp tempore gens Saracenorum per mare angustum transiens, totam Hispaniamq occupavit, et cum post X annos et Aquitaniam occupare voluisset, Karolus Marcello cum eis bellum congrediens, plus quam CCCta milia de eis extinxit, perditis MDtis de suis tantumo.
DCCXXX. Gregorius (III.)g natione Romanus ex patre Marcello sedit annis X, mensibus VIII, diebus XXIIII, et cessavit diebus IX. Hic adiunxit in secreta: Quorum sollemnitash hodie in conspectu Maiestatis Tue celebratur, Domine Deus noster, in toto orbe terrarum. Et fecit recedere totam Italiami a potestate Leonis Augusti heresiarche ob depositionem imaginum. Huius tempore Allebrandus rex Longobardorumj Romam obsedit. Sepultus est ink Vaticano inl basilicam Sancti Petrim. Hic Gregorius cum Leonem imperatorem de depositione imaginum Christi et sanctorum incorrigibilemn vidisset, Romam et Italiamo et hesperiam totam ab eius iurep discedere fecit et vectigaliaq interdixit. Synodusque pene mille episcoporum Rome celebrando, venerationem sanctarumr imaginum confirmavits atque violatorest generali sententia anathematizavitu. Hic cum Roma obsideretur a Lombardorumv rege, misit navigio ad Karolum patrem Pipiniw claves confessionis Sancti Petri rogans, ut Romanam Ecclesiam a Lombardisx liberaret. Hicy papa Vienne archiepiscopatum instituit, que quidem urbs ideo dicitur Vienna quasi Bienna eo quod biennio sit constructay.
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
DCCXL. Zacharias natione Grecus ex patre Polichronioz sedit annis X, mensibus II, diebus XV, et cessavit diebus XII. Hic fecit pacem cum Longobardisa. Hic dialogorum libros de Latinob transtulit in Grecumc. Hic Karolomannumd Francorum regeme, fratrem Pipinif, fecit fieri clericum et misit eum in Cassinense monasterium, ut monachus fieret. Cui etiam monasteriog dona plurima cum privilegio Sedis Apostolice contulit. Huius admonitione Erachish rex Longobardorum cum uxore et filiis, relicto mundoi, monasticum indutus est habitum. Ad huncj papam monachi cenobii Cassinensis adiuncto sibi Karolomannok Romam venerunt rogantes papam, ut litteras regi Francorum Pipinol dirigeret, quatinus corpus beati Benedicti, quod Floriacenses monachi furtim habueruntm, loco Cassinensi restituerent. Quod rex Pipinus cum mandasset monachis Floriacensibus ieiunantibusn et flentibus, nuntii qui corpus auferre debuerant, percussi sunt cecitate, et hoc cognito ibidem remansit. Zacharias vero papa omni virtute ornatus moritur et apud Sanctum Petrum tumulatur. Huiuso tempore corpus beate Marie Magdalene a Gerardo comite Burgundie Verziliacump est translatum, quamquam alii scribant, quod apud Ephesum quiescat, et alii quod in Italiaq in insula lacus Sancte Christineor.
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
DCCXLII. Constantinus (V.)r Leonis filius imperavit annis XXXV. Hic impietatums patrum successor legumque a patribus traditarum persecutor omni tempore vite sue maleficiis et magicis deserviens, luxuriis operam dedit; et multi clerici et laici et monachi per ipsum in fide periclitati sunt. Habebat etiam sibi consentientem in omnibus Anastasium Constantinopolitanum falsi nominis patriarcham. Huius anno VIIIo. Rachist Lombardorumu rex dum rupto federe Romanos inquietare nititur, a Zacharia papa non solum a malo reprimitur, sed etiam eius instinctu cum uxore et filiis Romam veniens monachus efficitur. Cui Arstulphusv frater in regno succeditw. Anno vero ipsius XIo. Arstulphus rex Lombardorumx tributum exigit a Romanis, et papa Stephanus auxilium nititur Pipiniy invocare. Anno Constantini XIIo. Pipino Lombardiamz ingresso, Arstulphia exercitus a Francis vincitur. Idem Constantinus convocata synodo Constantinopolib precipiens depositionem imaginum ecclesiam Dei gravissime scandalizatc, necnond infectuse demonum incantationibus, sacrificiis sacrilegis ac monachorum peremptionibus sicf ecclesiam Dei persequitur,g quod etiam vesaniam Diocletianih persecutoris quondami ecclesiei transcendere videbaturd.

a) über der Zeile B1.

b) Platone A.

c) sepultusque B3.

d) cathacumbas B1.

a) Germaniam B3.

b) iugulant B1, B2.

c) aliquem B1.

e) über der Zeile B1.

f) fehlt A, B3, C.

g) fehlt C.

h) moseo B1, B2, A; mosto B3.

i) Tresmundo A, B2, B3, C.

j) davor exp. annis B1.

d) III. über der Zeile B1.

e) fuit B1, B2.

f) quos B1.

g–g) et iterato B1.

h) Phylippum B1.

k) I. über der Zeile B1.

l) folgt Romanus ex patre Tresmundo sedit diebus XX et cessavit mensibus II B2.

m) XX C.

n–n) mensibus VI C.

o) folgt imperator C.

p) et A.

q) folgt ac honorifice A.

r) fehlt C.

s) fehlt B1, C.

t) fehlt B2, C.

u–u) fehlt B1.

v) ipsius B3, C.

w) Phylippum B1.

x) davor r B1

y–y) fehlt A.

z) fehlt B1.

a) Zopha B1.

b) doppelt B1.

c) militando vitam feliciter finiverunt C; folgt pontifex vero sepultus est apud Sanctum Petrum B2, B3, C.

i) Phylippus mit über der Zeile II. B1.

j) Syciliam B1.

d) über der Zeile B1.

e) XLa B1.

f) Bonefatius B3, C.

g) instinctu B1.

h) dicunt B3.

i) Bonefatium C.

j) Brittania B1.

k) predicatur B3; post A, B2, C.

l) folgt in B1.

m) folgt exp. Francia B1.

n) folgt Gregorius A.

o) folgt cum B1; folgt congregatis A.

p) imaginibus A.

q–q) fehlt B2.

r) papa Gregorius A.

s) obedire A.

t) anathematicavit B1.

u) Karulus B1.

v) Pypini B1.

w) Reni B1.

x) Alemannos B1, C.

y) Baveres B2; Barbaros C.

z) Lothoringiam C; Lotthorigiam B1.

a) Saracenos quoque C.

b) pugnam B1.

c) fehlt B1.

d–d) fehlt A.

e) fehlt B1.

f) fehlt C.

k) II. über der Zeile B1.

l) Phylippum B1.

m–m) eligit B1.

n) eligens A.

o) über der Zeile B1.

p) duxit B1.

q) III korr. aus II über der Zeile B1.

r) cu B1.

s) abcesserunt C.

t) Lupandus A, B1, B2, B3.

u) Lobardorum B1; Longobardorum C.

v) Sardinea B3.

w) fehlt B2.

x) devastationem C.

y) Ypona B1.

z) delata B1.

a) ibi A, B1, B2, B3.

b) deferentes A.

c) fehlt A.

d) Papyas B1; Papiam A, B3; Papie C.

e) sepelivit C.

f) Richodus B2; Rudolfus B3; Ricbodus A; Richoldus C; folgt exp. rex B1.

g) Volframmi B2; Wolframi B3; Wolframmi A; Wolvramni C.

h–h) fehlt C (Zeilensprung).

i) plurimas B2.

j–j) korr. aus imagines contra B1.

k) inducit B1, B2.

l) eaque B2.

m) fehlt B3.

n) perfida B3.

o–o) fehlt A.

p) eo C.

q) Yspaniam B1.

g) über der Zeile B1.

h) sollempnitas B1.

i) Ytaliam B1.

j) Lombardorum B2.

k) folgt exp. cymiterio B1.

l) fehlt A, B1, C.

m–m) korr. aus Sancti Petri basilica B1

n) incorribilem A.

o) Ytaliam B1.

p) urbe B1.

q) victulia B1.

r) sanctorum C.

s) confirmat B2.

t) darüber t gestrichen B1.

u) anathematizat B1-3.

v) Longobardorum C.

w) Pypini B1.

x) Longobardis C.

y–y) fehlt A.

z) Policronio B1.

a) Lombardis B2.

b) Greco A, B2, B3, C.

c) Latinum A, B2, B3, C.

d) Karolo magnum B3.

e) korr. aus gentem B1.

f) Pypini B1.

g) monastiso B2.

h) Eraclus B1; richtig Arichis.

i) innando

j) huc B2.

k) Karolo magno B3.

l) fehlt C.

m) habuerant A, B3, C.

n) ieiunatibus B1.

o–o) fehlt A.

p) Versiliacum C.

q) Ytalia B1.

r) folgt Hic pontifex in Lateranensi ecclesia corpus beati Georgii martyris cum epitaphio Grecis litteris exarato repperit et cum magna solempnitate ad Velum Aureum in ecclesia sui nominis recondidit C.

r) über der Zeile B1.

s) in predictum B1.

t) Lachis B1.

u) Lambartlorum B3; Longobardorum C.

v) Asturphus B1.

w) successit C.

x) Longobartlorum B3; Longobardorum C.

y) Pypini B1.

z) Lumbardiam B3.

a) Arstulfi korr. aus Arstulfius B1.

b) Constantinopolim B2.

c) folgt omnes enim imagines tam Christum quam alios sanctos representantes mandavit deponi C.

d–d) fehlt A.

e) infectis B3.

f) fehlt B1.

g) folgt sic B1.

h) Dyoclitiani B1.

i–i) ecclesie quondam B1.

*) Fortsetzung von fol. 15